USŁUGI | RATIO

Profil działalności


Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawem naszych usług.

Proponujemy szeroki zakres czynności rachunkowo-księgowych dopasowanych do oczekiwań każdego klienta


ZAKRES PODSTAWOWY


 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: Bilansu, RZiS, Informacji dodatkowej

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowo-podatkowych:
  Karty podatkowej, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Książki przychodów i Rozchodów,
  pozostałych ewidencji w tym JPK

 • Sporządzanie druków: zarówno zgłoszeniowych jak i aktualizujących dane do ZUS

 • Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT

 • Ewidencja wyposażenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych -PIT CIT VAT
 •  

   

  CZYNNOŚCI DODATKOWE


 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

 • Odpowiedni dobór ulg i zwolnień podatkowych

 • Pomoc w zakładaniu działalności

 • Pomoc w wypełnianiu pism urzędowych

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację

 • Rozliczenia roczne: PIT-y polskie, PIT-y zagraniczne w Polsce

 • Refundacje wynagrodzeń osób małoletnich

 • Refundacje do PUP

 • Wypełnianie na podstawie określonych danych sprawozdań statystycznych

 • Reprezentacja i obsługa kontroli Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz pozostałymi organami administracji państwowej

 • Pozostałe czynności cywilno-prawne

 • Możliwość pracy zdalnej oraz odbioru dokumentów z siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.