USŁUGI PODATKOWE | RATIO

  USŁUGI PODATKOWE

  Zakres usług


 • Sporządzanie deklaracji w podatkach dochodowych PIT, CIT

 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

 • Sporządzenie deklaracji VAT, ewidencji sprzedaży i zakupu

 • Sporządzanie deklaracji w podatku akcyzowym

 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do urzędów

 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych

 • Reprezentacja i obsługa kontroli Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz pozostałymi organami administracji państwowej