USŁUGI PODATKOWE | RATIO

USŁUGI PODATKOWE

Zakres usług


  • Sporządzanie deklaracji w podatkach dochodowych PIT, CIT

  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

  • Sporządzenie deklaracji VAT, ewidencji sprzedaży i zakupu

  • Sporządzanie deklaracji w podatku akcyzowym

  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do urzędów

  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych

  • Reprezentacja i obsługa kontroli Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz pozostałymi organami administracji państwowej