USŁUGI KSIĘGOWE | RATIO

USŁUGI KSIĘGOWE

Zakres usług


  • Prowadzenie ksiąg handlowych – pełna księgowość

  • Prowadzenie książek przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona

  • Prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt

  • Sporządzanie wszelkich wymaganych przepisami ewidencji – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenie, przebiegu pojazdu

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych

  • Sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych