USŁUGI KADROWE | RATIO

USŁUGI KADROWE

Zakres usług


  • Naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac

  • Sporządzanie dokumentacji kadrowej – umowy o pracę, świadectwa pracy

  • Obsługa rozliczeń z ZUS pracowników i pracodawców

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie

  • Obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia, o dzieło

  • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od wynagrodzeń – PIT-4R, PIT-11