POMOC START | RATIO

POMOC START

Pomoc na start w biznesie  • Pomoc w zakładaniu działalności

  • Pomoc w wypełnianiu pism urzędowych

  • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

  • Pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację

  • Pozostałe czynności cywilno-prawne